Získejte ESPRIT nyní!

KnowledgeBase™

Leverage Strategic Assets
KnowledgeBase gives you the power to leverage your shop's most important strategic assets — its best machining practices developed over the years — for maximized productivity and a sharpened competitive edge. ESPRIT's KnowledgeBase™ provides a push-button approach for any programmer or operator to determine the best method to machine a given part or feature by automatically selecting the most appropriate machining cycles, cutting tools, and machining parameters. Free your lead CNC programmers from repetitive parts programming, let them focus on strategic process planning to further improve your best practices — and take your enterprise to a whole new level of production machining.

Zjednodušené programování
S ESPRIT KnowledgeBase™ již nemusíte nosit v paměti, co a jak jste kdy předtím obráběli. V KnowledgeBase™ jsou zpracované specifické informace bezpečně uloženy a jsou dostupné pro každému programátorovi. ESPRIT používá nashromážděné "znalosti" osvědčených postupů vaší dílny a preferované metody pro automatizaci CNC programování. Zjednodušte si programování vašich dílců s ESPRIT KnowledgeBase™ a dosáhněte nebývalého stupně automatizace, kvality a konzistence.

Close the Productivity Loop
The multi-user SQL database built into ESPRIT's KnowledgeBase™ closes the loop between CNC programmers and the shop floor by providing a central repository for accumulating shop-wide machining experiences. Refine your best practices using real-world input and apply them automatically for flawless consistency throughout your enterprise.

Sharpen Your Competitive Edge
Your processes are always up to date with KnowledgeBase™ — each time a process in KnowledgeBase™ is used to program a part, the process is automatically retrieved and updated to reflect improved methods, refining your machining in a cycle of continuous evolution. KnowledgeBase™ eliminates guesswork, and shop-wide consistency means unprecedented manufacturing productivity and profitability.

KnowledgeBase prvky dílce
ESPRIT automatické rozpoznání prvků je výkonná KnowledgeBase™ komponenta poskytující CNC programátorům novou úroveň přesnosti a rychlosti. Automatické rozpoznání prvků rozděluje dílce do prvků jako jsou kapsy, drážky či díry. Každý prvek obsahuje zahrnující vlasnosti ohledně hloubky, tloušťky nebo sklonu. Tato KnowledgeBase™ komponenta automaticky zařazuje tyto prvky do stromu prvků podle dílenských standardů, terminologie a každé charakteristiky prvku. S KnowledgeBase™ může vaše programování začít s jasnou definicí toho, co budete obrábět.

KnowledgeBase technologický postup
KnowledgeBase technologický postup poskytuje detailní kontrolu nástroje a rozsáhlou automatizaci postupů, automatické vybírání nejvhodnějšího postupu pro daný stroj či prvek - zahrnujíc obráběcí cykly, řezné nástroje, rychlosti a posuvy a všechny přiřazené parametry obrábění. Když je postup aplikován, tak se jednotlivé kroky postupu automaticky přizpůsobí geometrii prvku a dalším vlastnostem prvků. Programátoři mohou také jednoduše vytvářet nové postupy a aktualizovat detaily na již existujících postupech s Manažerem technologických postupů. Všechny parametry obrábění jsou přehledně zobrazeny a seřazeny na obrazovce podle jejich parametrů a vlastností.

KnowledgeBase rychlosti a posuvy
Kalkulátor rychlostí a posuvů prezentuje nejlepší řezné rychlosti a posuvy pro každou situaci obrábění, protože bere v potaz třídu a vlastnosti materiálu dílce, druh a materiál řezného nástroje, druh obráběcí operace či axiální a radiální hloubky řezů. KnowledgeBase Manažer rychlostí a posuvů umožňuje programátorům přidávat a aktualizovat řezné rychlosti pro každou situaci a volitelná CUTDATA™ databáze zjednodušuje programování s více než 100 000 doporučenými rychlostmi a posuvy.

KnowledgeBase řezných nástrojů
Manažer řezných nástrojů poskytuje efektivní metodu spravování informací o řezných nástrojích pro důsledný a přesný výběr nástrojů. Výkonná KnowledgeBase řezných nástrojů, uživatelská databáze a spolupráce s KnowledgeBase technologickými postupy poskytuje automatizovaný výběr nástroje, který tak může být rychlý a jednoduchý, kdykoliv jej budete potřebovat.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.