Soustružení

Cykly soustružení pro použití na jakémkoliv typu CNC soustruhu, frézce nebo soustružnicko-frézařském centru

Learn More

SolidTurn® je sada cyklů soustružení a manipulace s díly, které jsou k dispozici pro jakýkoliv typu CNC soustruhu, frézky nebo soustružnicko-frézařského centra. Použijte bezmodelové programování ESPRIT ke zkombinování soustružnických cyklů s jakýmkoli jiným obráběcím a kontrolním cyklem ESPRIT a vytvořte jeden kompletní proces se strojově optimalizovaným G-kódem bez následných úprav. Jako řešení s kompletními cykly vytváří SolidTurn rychle efektivní dráhy hrubovacích a dokončovacích operací pro širokou škálu obrobků a situací obrábění. Pro podporu jedinečných požadavků na konkrétní díly a materiály nabízí ESPRIT rozsáhlé možnosti ovládání jednotlivých pohybů nástroje. Tyto cykly obrábění bez ohledu na polotovar berou v úvahu zbývající materiál, sestavu nástrojů, upnutí obrobku a kompletní virtuální stroj, aby zajistily optimalizovanou dráhu nástroje bez kolizí.

 • Cykly soustružení pro použití na jakémkoliv typu CNC soustruhu, frézce nebo soustružnicko-frézařském centru
 • Kombinuje frézovací, soustružnické a sondovací cykly do jednoho programu
 • Rychle vytváří efektivní dráhy nástroje pro širokou škálu obrobků a obráběcích situací
 • Rozsáhlé možnosti nastavení dráhy nástroje umožňuje splnit jedinečné požadavky na speciální díly a materiály

Kompletní řešení

Používejte obráběcí cykly SolidTurn na jakémkoli CNC stroji schopném soustružení, včetně tradičních soustruhů s vodorovnými nebo svislými vřeteny a frézek s podporou soustružení. Pro soustružnická centra podporuje ESPRIT poháněné nástroje, manipulaci s díly a vysoce specializované konfigurace, jako jsou vřetena s rotačnimi osami namontovaná kdekoli na stroji. ESPRIT nabízí přirozený pracovní postup pro programování, optimalizaci a simulaci celé řady tradičních soustružnických cyklů, plynule následuje výstup strojově optimalizovaného G-kódu. Kromě tradičních cyklů nabízí ESPRIT volitelnou podporu pro:

 • Více vřeten s přenosem obrobku a rozdělením práce mezi jednotlivá vřetena
 • Vícevřetenové a vícekanálové synchronizované obrábění
 • Multitasking až pro 5-osé plynulé frézování
 • Koníky, lunety a podpůrná zařízení
 • Kolineární osy a až 3+ rotační osy

Jednoduchost a kontrola

ESPRIT se odlišuje jedinečnou kombinací automatizace a kontroly uživatelem, což vede k rychlému a snadnému programování a zároveň poskytuje úplnou kontrolu nad procesem obrábění. Upravte jakýkoli aspekt pohybů stroje, včetně automaticky vypočítaných příjezdů a odjezdů, ovládání vstupu a opuštění materiálu, různé přídavky podél obrobku tak, aby bylo možné dokončit obrábění. ESPRIT automaticky upravuje dráhu nástroje na zbytkový materiál, čímž eliminuje obrábění vzduchu a minimalizuje dobu cyklu.

 • Rychlé a snadné programování s úplnou kontrolou procesu obrábění
 • Přizpůsobuje dráhu nástroje zbývajícímu materiálu, eliminujte obrábění vzduchu a minimalizuje doby cyklu
 • Pohyby příjezdů a odjezdů se automaticky vypočítají pro polohování bez kolize

Hrubování

SolidTurn zahrnuje výkonnou sadu hrubovacích cyklů, které jsou rychlé a snadné pro standardní práci a jsou také vybaveny flexibilitou a ovládáním pro náročné aplikace. Vyberte si ze šesti způsobů hrubování a tří strategií hloubky řezu, abyste optimalizovali doby cyklu podle materiálu součásti, geometrie a obrobku. Použijte konstantní hloubku řezu pro konzistentní řezné síly během cyklu a schopnost využívat optimální řezné rychlosti pro minimální dobu cyklu. Proměnlivá hloubka řezu umožňuje hrubovacímu cyklu vytvářet konstantní přídavek na všech průměrech obrobku pro optimální opracování. Alternativně snižující se hloubka řezu minimalizuje prohnutí součásti u jemných částí, jakmile je materiál odstraněn.

 • Jakákoli orientace nástroje pro vnější hrubování, vnitřní hrubování a hrubování čela
 • Optimalizuje doby cyklu díky šesti vzorům hrubování a třem strategiím hloubky řezu
 • Dynamická správa polotovaru pro optimalizované obrábění bez kolize

Konturování

ESPRIT nabízí konturovací cyklus pro obrábění profilů, čela a vnějšího nebo vnitřního soustružení. Tento univerzální obráběcí cyklus řídí soustružnické nástroje pro širokou škálu hrubovacích a dokončovacích úkolů. Pomocí cyklu konturování celý profil obrobíte v jednom plynulém průchodu, s nebo bez podříznutých oblastí. Alternativně použijte různé směry nebo strategie obrábění pro různé plochy a průměry obrobku. Při práci s 3D geometrií může být prvek v libovolné rovině protínající osu otáčení, což vylučuje nutnost manipulace s geometrií.

 • Univerzální obráběcí cyklus pro širokou škálu hrubovacích a dokončovacích operací
 • Jeden plynulý průchod nebo různé strategie pro vybrané oblasti obrobku

Grooving & Threading

For roughing and finishing grooves on the OD, face, and ID of the workpiece, ESPRIT offers simplicity in programming with comprehensive tool control and the flexibility to choose from four roughing patterns and two finish techniques. Options for threading include single- or multi-point, with straight or tapered threads, and constant or variable leads. ESPRIT automatically calculates the depth and number of cuts using a database of industry-standard threads, all with a manual override option.

 • Simplicity in programming with comprehensive tool control 
 • Grooving flexibility: Choose from four rough patterns and two finish techniques
 • Threading includes single or multi-point, with straight or tapered threads, and constant or variable leads

Holemaking

ESPRIT’s suite of holemaking cycles produce a wide variety of hole styles: blind, thru, interrupted, deep, threaded, countersink, counterbore, and more. With the option of using a spinning tool, a spinning workpiece, or both, these holemaking cycles are suitable for use on either a mill or a lathe. Working from a hole feature containing a set of properties that define the hole style and its geometric shape, ESPRIT’s hole making cycles quickly produce toolpaths optimized for a minimal cycle time for any number of holes in any orientation.

 • Toolpath optimized for a minimal cycle time for any number of holes in any orientation
 • Using a spinning tool, a spinning workpiece, or both
 • Off center drilling with part spinning and hole profiling

Part Handling & Stock Support

ESPRIT includes part handling and stock support cycles to program the complete on-machine process, from stock to finished part. Part handling cycles include support for bar feeders, sub-spindle pickups, workpiece cutoff, and part catchers. SolidTurn offers optional cycles for tailstock positioning and engagement timing, and steady rest positioning and clamping. Use these cycles at any point in the program in combination with any other ESPRIT milling, turning, or inspection cycles. Machine-aware programming for part handling and stock support includes collision avoidance, accurate simulation for process verification, and machine-optimized G-code output.

 • Program the complete on-machine process, from stock to finished part
 • Part handling with bar feeders, sub-spindle pickups, workpiece cutoff, and part catchers
 • Stock support using tailstock positioning and engagement timing, and steady rest positioning and clamping

ProfitTurning®

For high-speed rough turning and grooving, ESPRIT offers ProfitTurning, an innovative cutting cycle that allows significantly higher cutting speeds over traditional turning methods. ProfitTurning uses an algorithm that closely manages cutter engagement, producing a toolpath that has consistent chip loads and cutting forces, less vibration, and lower residual stresses on the part, making it particularly useful for thin walls or hard materials such as superalloys. ProfitTurning increases machine productivity and lengthens tool life.

 • 25% reduction in cycle time
 • 300% increase in tool life
Learn More

SolidTurn Cycles

 • Roughing: Multiple passes at incremental depths for rough turning and facing, from regularly or irregularly shaped stock with the option of a finish pass
 • Grooving: On the OD, ID or face of a part, with rough passes, finish passes, or both. The entire operation uses the same cutting tool
 • Contouring: An all-in-one facing, ID turning, and OD turning cycle 
 • Drilling: Use a spinning tool, a spinning workpiece, or both
 • Threading: Single- or multi-point threading of straight, tapered, constant, and variable lead threads
 • Cutoff: Removal of a workpiece from the machine or the transfer of the workpiece to a second spindle; part catchers are also supported
 • Manual Turning: Create a turning operation along manually selected Z,X positions using rapid or feed as needed
 • Pickup: Transfer a workpiece from one spindle to another, or to hold a workpiece in both spindles for added support
 • Bar Feeder: With or without a stopper tool, or use a second spindle or turret to pull the bar forward 
 • Release: For a part transfer or to release a part at the end of machining
 • Tailstock: Positioning and engagement control
 • Steady Rest: Positioning and engagement control, clamping and unclamping of the device

Talk to Us

Talk to our talented team to learn how ESPRIT will help you reduce cycle times and increase machine utilization, saving you time and money.

Get Started

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.

If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.