Vysokorychlostní obrábění

ProfitMilling® umožní
75% snížení času cyklu a
500% nárust životnosti nástroje

Learn More

Vysokorychlostní obrábění s patentovanými cykly ProfitMilling® společnosti ESPRIT pro hrubování 2,5, 3, 4 a 5 os výrazně zkracuje doby cyklu a výrazně zvyšuje životnost nástroje. Strategie ProfitMilling kombinuje optimalizované, vysokorychlostní vzorce dráhy nástroje, tvorbu třísek s lehkými radiálními záběry, plnou hloubkou řezu a dynamicky optimalizované rychlosti posuvu, aby se během řezu udržovalo rovnoměrné zatížení třísky a minimalizovaly řezné síly. Výsledkem je zvýšení produktivity a snížení provozních nákladů. Ve srovnání s konvenčním obráběním poskytuje ProfitMilling:

 • 75% snížení doby cyklu
 • 500% nárust životnosti nástroje

Výhody ProfitMilling

ProfitMilling je univerzální vysokorychlostní hrubovací cyklus pro 2- až 5osé frézování, který nevyžaduje žádné další investice do specializovaných řezných nástrojů, upínání obrobků, vřeten nebo strojů. Tento cyklus je navržen tak, aby snížil zatížení na CNC strojích, pohonech a vřetenech, a proto může být dokonce použit na lehkých strojích. Je prokázáno, že ProfitMilling funguje výjimečně dobře na většině materiálů, s přidanou hodnotou v Inconelu, titanu a dalších, kde je obtížné ulomení třísky. Kombinace optimalizované dráhy nástroje v plné hloubce se sníženým radiálním záběrem vede ke zlepšení řezného výkonu a kratších dob cyklu. Tato technologie také přenášejí více tepla na třísku namísto nástroje a obrobku, čímž se snižuje teplota v řezné zóně a prodlužuje se životnost nástroje.

 • Vysokorychlostní obrábění pro hrubování ve 2,5, 3, 4 a 5 osách
 • Zvyšování produktivity i u lehkých a středně tuhých obráběcích strojů​
 • Funguje výjimečně dobře s většinou materiálů
 • Snížení teploty pro delší životnost nástroje a zlepšenou kvalitu povrchu
 • 75% snížení doby cyklu
 • 500% nárust životnosti nástroje

Jak ProfitMillig pracuje

Dramatická vylepšení doby cyklu a životnosti nástroje cyklu ProfitMilling jsou výsledkem patentované metody optimalizace cyklu obrábění, která se vzynačuje konzistentním zatížení třísky a snižením řezné síly. Optimalizované, vysokorychlostní vzorce dráhy nástroje snižují potřebu bleskového zrychlení stroje a prudkých změn směru, které by jinak negativně ovlivnily zatížení nástroje a zvýšily řezné síly. Technologie ProfitMilling ztenčuje třísku v plné axiální hloubce a zmenšené radiální šířce, což umožňuje výrazně vyšší rychlosti posuvu. Aby se udrželo naprogramované zatížení nástroje během řezu, cyklus ProfitMilling dynamicky přizpůsobuje skutečnou rychlost posuvu tak, aby zohledňovala odchylky geometrie a dráhy nástroje. Offset, spirály a trochoidální pohyby snižují potřebu rychlého zrychlení nebo zpomalení stroje, čímž se zvýší celková rychlost. Proto je naprogramovaná rychlost posuvu pro CNC snazší dosáhnout a celkové rychlosti odběru materiálu jsou maximalizovány.

 • Optimalizovaný vysokorychlostní tvar dráhy nástroje
 • Ztenčení třísky s lehkým radiálním záběrem a plnou hloubkou řezu
 • Kompenzace geometrických odchylek a odchylek dráhy nástroje s dynamickými rychlostmi posuvu
 • Odběr třísek pomocí spirály k otevření dutin
 • Trochoidální pohyby v otevřených kanálech a obalstech
 • Posunutí hranice součásti pro obrábění „otevřených“ oblastí
 • Strategie zdola nahoru pro kapsy a hrubování po Z úrovni
   

Tradiční hrubování

Časy cyklu jsou delší, protože stroje musí běžet při konzervativních řezných rychlostech, aby se zohlednily nesrovnalosti v zatížení nástroje a zrychlení.

 1. Ostré rohy mají za následek vysoké řezné síly, nevhodná zrchylení a zpomalení a také trhavý pohyb stroje
 2. Frézování celou délkou břitu přetíží nástroj
 3. Proměnlivé úhly záběru nástroje zvyšují jeho zatížení
 4. Konstantní rychlost posuvu na střed nástroje má za následek jeho různorodé zatížení
 5. Řezání ve více přírůstkových hloubkách prodlužuje dobu cyklu

Hrubování s ProfitMilling

Vysokorychlostní cyklus umožňuje hlubší řezy a současně zvyšuje řezné rychlosti, což má za následek kratší doby cyklu a delší životnost nástroje.

 1. Počáteční pohyb spirály směrem ven vytváří větší prostor rychleji pro lepší odvod třísek
 2. Hladké vzory dráhy nástroje se plynulými přechody
 3. Strategie trochoidálního obrábění pro konstantní zatížení nástroje
 4. Jemné doobrobení rohů eliminuje chvění a poskytuje konstantní úhel záběru nástroje
 5. Volitelná strategie drážkování se menším přírůstkem hloubky
 6. Optimalizované přechodné pohyby s minimální zvedáním nástroje pro snížení času
 7. Řezy v celé hloubce redukují několik přírůstkových průchodů
 8. Dynamicky optimalizovaný posuv během řezu

Bílá kniha ProfitMilling

Přečtěte si naši bílou knihu ProfitMilling, kde najdete podrobnosti o výhodách nové technologie pro výrobce, a zjistěte, proč je ProfitMilling efektivnější než tradiční kapsování.

Jak využít ProfitMilling

 • Použijte dvojnásobnou, nebo trojnásobnou rychlost posuvu proti doporučené od výrobce nástroje
 • U tvrdých materiálů použijte úhel radiálního zanořenímezi 27% a 37%
 • U měkčích materiálů použijte opásání těsně pod 90%
 • Dráha nástroje ProfitMilling vkládá většinu generovaného tepla do třísky a pryč od obrobku a nástroje
 • Používejte nástroje s velkým počtem zubů - nedoporučuje se chladicí kapalina, protože může zvýšit tepelný šok na ostří
 • Zkontrolujte nastavení řídicího systému vašeho stroje a ujistěte se, že bylo dosaženo naprogramovaných rychlostí posuvu

Napište nám

Promluvte si s naším talentovaným týmem a zjistěte, jak vám ESPRIT pomůže zkrátit dobu cyklu a zvýšit využití stroje, což vám ušetří čas a peníze.

Začít

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.

If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.