Frézování

Rychle vygenerujte dráhu nástroje díky širokým možnostem nastavení, které se přizpůsobí požadavkům jakékoliv součástky.

Learn More

ESPRIT SolidMill® je rozsáhlý balík frézovacích cyklů pro čelní frézování, hrubování, konturování, dokončování a výrobu děr. Díky systému Modeless Programming™ CAM software ESPRIT jsou tyto cykly všeobecně dostupné na jakémkoliv CNC stroji: pro vertikální, horizontální a portálové frézky, soustružnicko-frézařská centra - včetně dlouhotočných automatů. S cykly SolidMill rychle vygenerujte efektivní dráhy nástroje s jedinečnými požadavky různých součástí při zachování rozsáhlé kontroly nad jeho pohyby. Automatický výpočet polotovaru umožňuje systému generovat efektivní dráhy nástroje, aniž by došlo k poškození obrobku nebo kolizi nástroje. Strojově optimalizovaný G-kód využívá pokročilé funkce CNC řídicích systémů, jako je spirálová a polární interpolace, vysokorychlostní a vysoce přesné pohyby a vestavěné cykly stroje.

Ve zkrátce o SolidMill:

 • SolidMill je kompletní spektrum frézovacích cyklů všeobecně dostupných pro všechny typy CNC strojů
 • Rychle generuje dráhu nástroje s rozsáhlým možnostmi nastavení, s podporporou jedinečných požadavků každé součástky
 • Výsledkem je optimalizovný G-kód

Modelem řízené obrábění

Již od počátku použití CAD modelu analyzuje ESPRIT geometrii součásti a identifikuje obrobitelné prvky. Cykly obrábění využívají vlastnosti modelu, jako je hloubka, tvar a druh děr, k minimalizaci ručního zadávání, urychlení procesu programování a snížení rizika chyby uživatele. Každý prvek je automaticky spojen s pracovní rovinou, která řídí 4. nebo 5. osou pro orientaci obrobku. Je-li model CAD aktualizován, přidružená dráha nástroje se automaticky aktualizuje, aby odrážela změny geometrie.

 • Znalost modelu součásti se používá ke zjednodušení programování
 • Urychlení procesu programování a snížení šancí na chybovost
 • Automatické pracovní roviny pro orientaci součásti při 3 + 2, 4 nebo 5 osém obrábění
 • Automatické aktualizace dráhy nástroje, odrážející změny geometrie

Automatizace programování

Začněte s využíváním digitálního stroje a šablon, které se používají ke zjednodušení nastavení společných vlastností pro danou třídu dílců.

Knihovny komponent definují držáky nástrojů a upínání, takže umožňují rychlé a přesné nastavení pracovního prostoru stroje.

Knihovny nástrojů poskytují snadnou cestu pro osazení stroje nástroji pro danou úlohu.

Pomocí sady procesů a metod, které jsou ve firmě zavedeny, se rychle nastaví způsob a vlastnosti obrábění pro každý cyklus a procesy jsou tak konzistentní napříč firmou a poskytují opakovatelné výsledky.

 • Zachyťte a znovu použijte metody obrábění pro automatizaci a konzistenci
 • Využijte šablony pro společná nastavení pro danou třídu dílců
 • Knihovný nástrojů, držáků a upínačů pro rychlé nastavení stroje
 • Opakovatelné výsledky pomocí osvědčených postupů z dílny

Adaptivní obráběcí cykly

Obráběcí cykly ESPRIT SolidMill se přizpůsobují tak, aby plně využívaly schopnosti stroje, včetně možnosti rotačního obrábění s polární interpolací. Víceosé obrábění lze aplikovat na jakýkoli cyklus, což vede k optimalizované dráze nástroje. Cykly SolidMill poskytují rozsáhlou kontrolu nad dráhou nástroje, včetně širokého výběru strategií příjezd, vjezdu, výjezdu a odjezdu od materiálu, aby se zajistilo, že nástroj nebude poškozen, když vjíždí do materiálu nebo materiál opouští. V průběhu procesu frézování jsou řízeny posuvy, přiblížení, ofsety a mnoho dalších technických parametrů, aby se dosáhlo optimálních výsledků. Všechny cykly SolidMill mohou být použity s jednou, dvěma nebo třemi rotačními osami pro orientaci součásti při obrábění. ESPRIT tento proces řídí automaticky na základě znalostí os stroje a pracovních rovin používaných při programování.

 • 3+1, 3+2, a rotační obrábění
 • Cykly poskytují rozsáhlou kontrolu nad dráhou nástroje
 • Vysokorychlostní obrábění zabudované do každého obráběcího cyklu:
  • Konstantní zatížení frézy pro minimalizaci poškození nástroje
  • Uoravená strategie pro úzké kanály
  • Frézování zdola nahoru pro minimalizaci doby obrábění
  • Frézování pomocí spirály s konstantním přesahem
  • Plynulé pbrábění ostrých rohů
  • Vjezd do materiálu po spirále a rampě

Vrtání děr

Pomocí cyklů pro vrtání děr můžete obrábět širokou škálu druhů děr, včetně slepých, průchozích, přerušovaných, hlubokých, závitů, zahloubení a přesných děr. S možností volby využití rotujícího nástroje, rotujícího obrobku nebo kombinací obojího je sada vrtacích cyklů ESPRIT vhodná pro použití na frézce i na soustruhu. Díky vlastnostem prvků děr, které definují styl díry a její geometrický tvar, vytvářejí cykly pro vrtání v CAM ESPRIT dráhy nástroje optimalizované pro minimální dobu cyklu u libovolného počtu a druhu děr.

 • Rychlá tvorbadráhy nástroje optimalizovaná pro minimální dobu cyklu
 • Obrábějte širokou škálu stylů děr: slepé, průchozí, přerušované, hluboké, závity, zahloubení, přesné a další
 • Použitelné pro frézky i soustruhy
 • Využijte rotující nástroj, rotující obrobek, nebo kombinace obojího

Frézování čela a hrubování

ESPRIT obsahuje řadu obráběcích cyklů pro hrubování - nejsilnější je cyklus kapsování. Kapsování rychle odstraňuje velký objem materiálu u kapes a dutin, které mohou zahrnovat ostrovy, výstupky a podkapsy. Tento flexibilní cyklus vytváří dráhu nástroje, která progresivně odstraňuje materiál uvnitř ohraničení s přírůstkem hloubky optimalizovaným pro zbývající materiál během postupu cyklu. Hrubovací cykly obrábějí otevřené nebo uzavřené tvary, které mohou být slepé nebo průchozí. V rámci jedné operace kapsování může cyklus vytvořit hrubovací průchody, průchody dokončení stěn, průchody dokončení dna nebo libovolnou kombinaci těchto dílčích drah.

 • Soubor hrubovacích obráběcích cyklů - nejsilnější kapsování
 • Rychle odstraní velkého objemu materiálu pro kapsy a dutiny, které mohou zahrnovat ostrovy, výstupky a podkapsy
 • Jediný cyklus může vytvořit hrubovací průchody, dokončovací průchody stěn, dokončovací průchody dna nebo libovolnou kombinaci těchto tří dílčích drah

Konturování a dokončování

SolidMill konturování je extrémně flexibilní obráběcí cyklus vhodný pro hrubování a dokončování otevřených a uzavřených tvarů. Konturovací operace se běžně používají k odstranění materiálu podél svislých nebo zkosených stěn a k obrábění sražení podél okrajů součásti. Jedna operace může provádět hrubování a dokončování s více průchody pro boční průchod a přírůstky do hloubky. Automatické ořezávání dráhy nástroje vůči zbývajícímu materiálu minimalizuje doby cyklu.

 • Flexibilní cyklus vhodný pro širokou škálu obráběcích situací
 • Hrubování, nebo dokončování otevřených a uzavřených tvarů
 • Minimalizace doby cyklu automatickým oříznutím dráhy nástroje podle zbývajícího materiálu

Optimalizováno pro zbytkový polotovar

ESPRIT provádí správu zbytkového materiálu v reálném čase v rámci operací, mezi operacemi i v rámci nastavení, což vede ke zkrácení doby cyklu a zajištění obrábění bez kolize. Zbytkový materiál je k dispozici pro vizualizaci v jakémkoli kroku procesního plánu a simulace může být spuštěna v kterémkoli bodě programu s odpovídajícím zbytkovým materiálem. Dynamické sledování materiálu během obrábění eliminuje obrábění vzduchu a umožňuje následným operacím obrábět zbývající materiál z větších hrubovacích fréz.

 • průběžné modely polotovaru eliminují obrábění vzduchu a minimalizují přejezdy pro kratší doby cyklu
 • Zbývající polotovar může být vizualizován kdykoli v procesu práce
 • Simulace může začít kdykoli s použitím odpovídajího polotovaru

ProfitMilling

Tento vysokorychlostní obráběcí cyklus je navržen pro hrubování tak, aby se výrazně zkrátily doby cyklu a zvýšila se životnost nástroje. Patentovaná technologie automaticky řídí zatížení třísky a boční řezné síly a současně udržuje úhel záběru frézy a zrychlení os stroje v ideálním rozsahu. S ProfitMilling může stroj provádět hlubší řezy při vyšších posuvech, které jsou také automaticky vyladěny po celé dráze nástroje pro dosažení optimálních výsledků.

Oproti tradičnímu obrábění nabízí ProfitMilling:

 • 75% snížení času obrábění
 • 500% násrust životnosti nástroje
Zjistit více

SolidMill cykly

 • Čelní frézování: Odstraňuje materiál na rovném povrchu pomocí lineárních řezných průchodů
 • ProfitMilling: Vysokorychlostní obráběcí cyklus pro hrubování, který výrazně zkracuje doby cyklu a zvyšuje životnost nástroje
 • Kapsování: Nabízí jakoukoli kombinaci hrubovacích a dokončovacích cyklů pro kapsy, stěny a dno
 • Konturování:  Univerzální obráběcí cyklus pro hrubování a dokončovací obrábějící profily, hranice a sražení
 • Vrtání:  Vrtycí cykly pro slepé, průchozí, hluboké, závitové, zapuštěné a zahloubené otvory s možností použití rotujícího nástroje, rotujícího obrobku nebo kombinaci obojího
 • Spirála:  Vytvoří frézovací operaci ve tvaru spirály uvnitř nebo vně válcových tvarů
 • Závitování: Frézování vnitřních nebo vnějších závitů
 • Frézování po drátech: Vytvoří operace 3D frézování z dvourozměrných profilů
 • Ruční frézování: Vytváří operace frézování podél ručně vybraných geometrických prvků nebo umístění
 • Gravírování: Vytvoří operaci frézování pro gravírování textu s několika možnostmi pro ovládání písma, velikosti a orientace textu. Vyberte si ze tří strategií: kontura středové čáry, V obrábění nebo soustředné kapsování

Spojte se s námi

Promluvte si s naším talentovaným týmem a zjistěte, jak vám ESPRIT pomůže zkrátit dobu cyklu a zvýšit využití stroje, což vám ušetří čas a peníze.

Začít

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.

If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.