Sondování

Výkonná sada sondovacích cyklů, které kombinují obrábění a kontrolu do jednoho kompletního programu

Learn More

ESPRIT nabízí výkonnou sadu víceosých sondovacích cyklů pro libovolnou kombinaci výrobce CNC stroje, řízení a dotykové sondy. Zkušební cykly ESPRIT Multi-Axis 3 + 2 lze přidat kdykoli během výrobního programu a kombinovat s ostatními cykly ESPRIT do jednoho úplného výrobního programu, aby byly podporovány všechny potřeby obrábění a kontroly přímo na stroji. Při použití digitálního stroje ESPRIT jsou sondovací cykly vybírány automaticky na základě vybraného typu stroje . Součástí sondování je simulace, která se provádí před obráběním, aby se ověřilo sondování v kombinaci se všemi ostatními obráběcími procesy. Nakonec je generován G-kód, který nepotřebuje úpravy pro aktivaci odpovídajících sondovacích cyklů zabudovaných do řízení fyzického stroje.

 • Výkonná sada sondovacích cyklů
 • Přirozeně integrován do pracovního postupu ESPRIT
 • Univerzálně k dispozici pro jakýkoli CNC stroj, řídicí systém a dotykovou sondu
 • Kombinace obrábění a kontroly do jednoho kompletního programu

Umístění obrobku

Víceosé sondovací cykly ESPRIT mohou být použity na polotovar nebo obrobek k dynamické aktualizaci pracovních nulových bodů, které pak poskytují přesná data, která mají být použita pro následné obráběcí operace. V tomto scénáři, když je materiál vložen do stroje, jsou stanoveny nové vztažné body pro přesné umístění polotovaru, přičemž se zohledňují odchylky v upnutí obrobku a načítání dílů. U dílů s proměnlivým materiálem, jako jsou odlitky a výkovky, se pro stanovení přesných vztažných bodů a vyrovnání použijí sondovací cykly ESPRIT, aby se zajistilo, že následné procesy obrábění se přizpůsobí změnám v podmínkách materiálu.

 • Sondujte obrobek a určete vztažné body
 • Dynamicky aktualizujte pracovní nulové body
 • Zohledněte rozdíly v upnutí a polotovaru
 • Počáteční body a zarovnání pro odlitky a výkovky

Detekce chyb

Neočekávané nastavení nebo nesprávné zatížení CNC stroje představuje riziko poškození obrobku nebo, v horším případě, kolize na stroji. Sondovací cykly ESPRIT mohou být použity k detekci nepřesností při načítání materiálu, instalaci příslušenství a umístění komponentů příslušenství. Pomocí zkušebních cyklů může být nastavení obrobku před obráběním ověřeno, aby bylo zajištěno, že program je spuštěn v očekávaném prostoru.

 • Potvrďte načítání dílů a ověřte upnutí
 • Zajistěte, aby byl program spuštěn v očekávaném prostoru
 • Vyvarujte se nebezpečí poškození obrobku a stroje

On-Machine Inspection

On-machine, in-process inspection of parts after machining will provide consistent and accurate measurements by eliminating manual measuring errors. All the commonly needed inspection routines are readily available within ESPRIT for use on any class of CNC machine tool. By selecting the part geometry to measure, ESPRIT will automatically identify the probing routine and its required parameters. With 4- or 5-axis machining, ESPRIT's 3+2 Probing cycles will orient the part using the rotary axes prior to activating the machine's probing cycle for accurate measure of multi-axis workpieces.

 • Consistent and accurate measurements
 • Automatically identifies probing routine and required parameters
 • Eliminates manual measuring errors

Dynamic Tool Offsets

For part features with tight tolerances, ESPRIT's probing cycles are used to dynamically update the tool offsets prior to final machining based upon the remaining stock as measured in real time by the probing cycle. This enables the program to automatically adapt to any potential tool wear, allowing critical part features to be machined to exact tolerances.

 • Program automatically adapts for tool wear
 • Machining critical part features to exact tolerances
 • Dynamically update tool offsets prior to final machining

Machine-Aware Probing

Using a combination of ESPRIT's Multi-Axis 3+2 Probing and CNC machines outfitted with touch probes, shops will benefit with increased throughput on existing equipment while reducing operator intervention. This benefit comes along with increases in part consistency and quality.

Starting with the ESPRIT digital twin and an accurate digital representation of the touch probe, ESPRIT provides a natural workflow for workpiece location, misload detection, dynamic tool offsets, and on-machine inspection. Within ESPRIT, a probing cycle is created and treated like all other machining cycles, including the use of the workplane to determine probe orientation, automatic cycle selection based on selected geometry, and previews of the probing patterns. The link generator provides all the moves necessary to position the probe for the probing cycle. Both the link positioning moves and the probing routines take into consideration the remaining stock, so all moves are collision-free and optimized for cycle time.

The simulation shows exactly what will happen at the machine before you ever cut a chip, including the movement of the probing routines and the additive and subtractive cycles, providing a preview of the entire machining process. ESPRIT's universal approach to probing eliminates the need to understand the details of the machines' probing cycles and their parameters by delivering edit-free G-Code for any NC machine, control, and touch probe manufacturer.

 • Automatic cycle selection based on selected geometry
 • Workplane determines probe orientation
 • Preview of probing pattern
 • Automatic link generation for all positioning moves
 • Stock-aware, collision-free and optimized for cycle time
 • Full simulation of the machining and inspection processes
 • Edit-free G-code using probing cycles of the CNC

Probing Features

 • 3+2 Probing cycles for any class of CNC machine tool
 • Available at any point in the program
 • Use of the workplane to determine probe orientation
 • Automatic cycle verification based on selected geometry
 • Probing pattern visualization
 • Supported probing cycles include:
  • Single Surface
  • Web/pocket
  • Corner
  • Bore/boss
  • Bore/boss on pitch circle
  • 3-point bore/boss
  • Rotary axis measurement
  • Feature to feature

Talk to Us

Talk to our talented team to learn how ESPRIT will help you reduce cycle times and increase machine utilization, saving you time and money.

Get Started

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.

If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.