Získejte ESPRIT nyní!

SolidMill FreeForm™

Jednoduché obrábění komplexních FreeForm tvarů
ESPRIT obrábění založené na bázi křivek, jednoduše obrábí i složité FreeForm tvary. ESPRIT vám poskytuje výkonnou sadu nástrojů a obráběcích cyklů pro FreeForm hrubování, obrábění po Z úrovních, dokončování či 3 osé a 5 osé zbytkové obrábění.

5 osé FreeForm obrábění
Obrábění komplexních 3D dílců v jednom nastevení je jednoduché s výkonným ESPRIT CAM systémem. ESPRIT zjednodušuje obrábění a poskytuje dynamickou verifikaci programování, která eliminuje potřeby pro drahé obráběcí stroje. Pro 5 osé dokončování vám ESPRIT dodává plnou řadu nastavení zahrnující rovinných, vertikálních, přechodných, parametrických či ofsetovaných stylů. Programujte vaše 3D 5-osé obráběcí cykly s ESPRIT a těžte z vynikající kvality povrchu, přesnosti dílce a dokonalému odstraňování materiálu na dnešních víceosých obráběcích strojích.

ProfitMilling
Learn more about High Speed Machining here.

Hrubování a dokončování pro komplexní dílce
Dosáhněte nejlepších povrchů s jednoduchými ESPRIT cykly hrubování a dokončování, s možností jednoho či dvou nástrojů. ESPRIT 3D hrubovací cykly peovádí Zik-Cak, ofsetovaný či spirálovity styl hrubování na každém z mnoha komplexních FreeForm solidů a ploch. Vyberte si z devíti odlišných předdokončovacích a dokončovacích cyklů a obrobte váš 3D dílec naprosto dokonale - jedním cyklem můžete obrobit celý dílec nebo můžete definovat hranice a obrobit tak jednotlivé oblasti využitím různých cyklů.

-

-

Obrábění po Z úrovních
ESPRIT obrábění po Z úrovních automaticky udržuje konstantní zatížení na řezné nástroje pro hladké a kontinuální vysokorychlostní dráhy nástroje. Při vytváření dokončovací operace po Z úrovních máte možnost obráběc celý dílec nebo pouze vodorovné či svislé oblasti. Při obrábění celého dílce můžete zvolit, zda-li budete obrábět vodorovné a svislé oblasti stejným či odlišným nástrojem a použít nastavení pro obě operace hrubování a dokončování.

Hrubování a dokončování pro komplexní dílce
Dosáhněte nejlepších povrchů s jednoduchými ESPRIT cykly hrubování a dokončování, s možností jednoho či dvou nástrojů. ESPRIT 3D hrubovací cykly peovádí Zik-Cak, ofsetovaný či spirálovity styl hrubování na každém z mnoha komplexních FreeForm solidů a ploch. Vyberte si z devíti odlišných předdokončovacích a dokončovacích cyklů a obrobte váš 3D dílec naprosto dokonale - jedním cyklem můžete obrobit celý dílec nebo můžete definovat hranice a obrobit tak jednotlivé oblasti využitím různých cyklů.

Automated Rest Material Re-Machining
Automate re-machining of the uncut areas of your part for maximized part quality and minimized bench work with ESPRIT's rest-material re-machining cycles. ESPRIT monitors the material left over from previous machining operations and uses the information to automatically perform any number of roughing and finishing cycles. Choose from pencil tracing, lace cutting, parallel flowline, and spiral tool-motion patterns, then select a cutter to automatically remove all remaining material.

Pravidelní a nepravidelné obrobky
Všechny ESPRIT FreeForm obráběcí cykly jsou optimalizovány pro obrábění pravidelných a nepravidelných tvarů polotovaru a obrobku zahrnující plochy, solidy a STL modely či předcházející obrobené obrobky. Všechny operace jsou identifikovány a obsahuji "neobrobený materiál vůči koncovému dílci", aby bylo optimalizováno výsledné obrábění, byl redukován potřebný čas obrábění, eliminovány přejezdy a navýšena životnost nástroje.

Simulace a verifikace
Přesně vidíte, co se bude dít na stroji ještě před tím, než obrobíte první třísku. ESPRIT zobrazuje kompletní prostředí stroje, které zahrnuje polotovar, upínky a svěráky, v pěkné grafice. Všechny změny kinematiky stroje jsou zobrazeny v "reálném čase" a zajišťuje vám tak naprosto přesné ověření orbáběcích procesů. Použitím ESPRIT porovnání můžete oveřit originální dílec a již obrobeným dílcem, abyste zkontrolovali co největší přesnost. Realistický obraz umožňuje vidět dílec tak, jako byste jej drželi přímo v ruce.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.