Získejte ESPRIT nyní!

PODPORA Vzdělávací technická centra

ESPRIT vzdělávací program poskytuje studentům a učitelům cenově velice dostupný přístup k nejlepšímu Windows® založenému CAM software na světě. Jako strojírenský lídr, je ESPRIT ideální platformou pro rozvoj dovedností a zkušeností, které budou široce použitelné napříč spektrem programování G-kódů, CNC obrábění a CAD/CAM aplikací. Stáhněte si ESPRIT vzdělávání leták ve formátu PDF.

Vzdělávací program ESPRIT se zaměřuje především na:

 • Poskytovat studentům přístup k nejnovějším a nejrozšířenější CAM Technologiím
 • Nabízet kompletní školení pro všechny způsoby CNC obrábění - frézování, soustružení a EDM
 • Být vhodný pro využití v CAM/CAM/CIM laboratořích nebo jako samostatná aplikace
 • Simulovatskutečné řešení ze života, které používají desítky tisíc společností celého světa
 • Minializovat finanční nákladnost projektu

Způsobilost

 • Jakákoliv akreditovaná akademická instituce
 • Jakákoliv právnická či fyzická instituce, která nabízí široké veřejnosti vzdělávání
 • 2 a 4 leté univerzity
 • Odborné a technické školy
 • Vládní vzdělávací programy

Dostupné vzdělávací verze

 • K dispozici pro způsobilé instituce za podstatně sníženou cenu.
 • Plně funkční - obsahuje všechny ESPRIT komponenty pro obrábění.
 • Zahrnuje manuál ESPRIT Getting Started.
 • Speciální vzdělávací cena pro SMC (Software Maintenance Contract) program, který poskytuje aktualizace produktu. Toto cenově dostupné řešení nabízí technologickou ochranu tím, že poskytuje aktualizované softwarové inovace. Zeptejte se vašeho prodejce na úplné podrobnosti.

Akademická komunita ESPRIT

ESPRIT vzdělávací licence zahrnuje následující "plnohodnotné" doplňky:

 • Přístup k ESPRIT internetové komunitě: ESPRITWeb, Discusion Group, SupportWeb, atd.
 • Technická podpora pro fakulty a instruktory
 • Aktualizace a opravy softwaru v nových vydáních

Požadavky pro objednání

Abyste získali ESPRIT ve vzdělávací ceně, musíte předložit následující:

 • Prohlášení o zamýšleném použití v dopise s hlavičkou instituce, podepsaný úředníkem této instituce. Dopis musí jednoznačně uvádět počet zakoupených licencí a to, že bude software použit pouze pro vzdělávací/nekomerčním účely.
 • Kopii originální objednávky ze vdělávací instituce na prodejce.
 • Poznámka: Komerční zákazníci nejsou způsobilí pro tento program. To je jen pro akreditované akademické instituce.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.