Získejte ESPRIT nyní!

Váš CAM software by měl dělat to, co dokáže dělat váš stroj.
Podívejte se na tyto pokročilé funkce, které produkují dílce s vyšší kvalitou.

5-osé souběžné frézování

Používání dvou nástrojů k vyvážení řezných sil Souběžné frézování používá aktivní frézovací nástroje v horním a spodním revolveru nebo vřetenu k obrábění protilehlých stran na obrobku ve stejném čase.

Více

Konturování B-osou

Konturování B-osou pro
víceúčelové stroje
Konturování B-osou dosahuje vyššího výkonu na víceúčelových strojích pomocí nepřetržitelného řezání podél vnitřního a vnějšího profilu v jednom kroku a s jedním nástrojem.

Více

Řezání drátem s rotačními osami

Pokroky v rotační
technologii
Vývoj v EDM řezání drátem ve více osách představují nové příležitosti pro bezobslužné řezání složitých tvarů -- přesně -- a na jedno nastavení.

Více

Trochoidní hrubování kanálů

High-Speed Roughing Between Walls 5 osé trochoidní hrubování kanálů je vysokorychlostní cyklus udržující pod kontrolou akceleraci os stroje během odběru materiálu v kanálech ohraničených dvěma stěnami.

Více

Technologie soustružení frézovacím nástrojem

Vývoj v revoluci
soustružnických strojů
Doplnění otáček na soustružnickém nástroji mělo za následek zvýšení živostnosti nástroje o 2,000% a otevření dvěří pro nové soustružnické technologie.

Více
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.