Získejte ESPRIT nyní!

Světla, kamera, CAM!

In-depth coverage and videos of some of our customers, along with supporting resource materials and webinar training.

S inteligentní výchozí technologií a technologickým postupem mohu naučit ESPRIT programovat prvky tak, ak si přeji, aby byly programovány.

— Spencer Burns, 3 Points Aviation

Když si vyberete Mori Seiki, jedním z důvodů je, že je podporována vašim CAM systémem.

— Chuck Berg, Generální operační vedoucí

John Dickes, manažer pro výrobní technologii

— John Dickes, Manufacturing Engineering Manager

S ESPRIT se jedná o dvě či tři kliknutí namísto stovek kliknutí.

— Nathan Ellinger, CNC programátor

Můžeme vzít jakoukoliv zakázku, která se nám líbí, protože hned víme, že její naprogramování nebude žádný problém. Víme, že jí můžeme vyrobit.

— Nate Price, Vedoucí CNC programátor

ESPRIT's propagation features, knowledge-base strategies & clean post processors make it simple to run my five different controls unattended.

— Jay Crumb, EDM specialista

ESPRIT ProfitMilling ušetří veliké množství času na každém našem hrubování. Můžeme tak obrábět v plné hloubce, prodloužit živostnost nástrojů a je vše celkově efektivnější a produktivnější.

— Hung Tran, Manažer nákupu a programátor

Obdrželi jsme první modul ESPRIT, když jsme přerostli náš první CAM systém. To nás dostalo na kompletně odlišnou úroveň.

— Justin Doyle, Programátor

ESPRIT nám pomáhá používat naše stroje k vyrábění dílců tak, jak byly navrženy

— David Green, Programátor a inženýr výroby

Požadujeme spoustu automatizace a to je důvod, proč pro nás byl dobrý ESPRIT.

— Dan Westwood, Inspektor metodického oddělení

Vyžadujeme CAM systém, který generuje kódy správně a napoprvé — a to je ESPRIT.

— Bob O'Rell, CNC programátor / obsluha

S ESPRIT KnowledgeBase™ jsou úkoly, které dříve trvaly hodiny, nyní prováděny automaticky.

— Daniel Parry, Výrobní technický specialista výroby
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.