Získejte ESPRIT nyní!

SolidWire®

Přesnost a předvídatelnost
Ať už používáte vaše EDM stroje pro mnoho malých dílců s vysokou přesností nebo klasické produkční obrábění, chcete získat co nejvíce ze svých investic do obráběcích strojů. Dramaticky zjednodušte postup programování dílce, výrazně zvyšte přesnost dílce a razantně redukujde délku a složitost
vašeho G-kódu programováním s ESPRIT.

Kompletní řízení stroje
ESPRIT poskytuje univerzální EDM konturovací cykly k obrábění každé formy kontury, matrice, jádra, dutiny, tvaru nebo profilu. Tento univerzální obráběcí cyklus posporuje libovolný počet přímých nebo kuželovitých hrubovacích a dokončovacích řezů pomocí optimalizování drah řezného drátu. Jsou podporovány strategie pro všechny styly EDM obrábění. Mezi řezy ESPRIT automaticky zpracovává všechny řezné a závitovací pokyny a funkce pro manipulování s dílcem jako např. napuštění či vypuštění nádrže.

-

Práce pod úhlem
Jednoduché programování komplexních úkosů na tvarových dílcích, raznicích nebo nástrojích zvládnete pomocí konturovacích cyklů ESPRIT. Pokud se řeže rádius zároveň s podřezáním, vestavěná technologie dovolí nahradit válec konstatní rádius rohem a kónický tvar sražením rohu. ESPRIT také poskytuje neuávisle programovatelnou kontorlu spodního a ho rádiusu. Dokud je sražení ostrý toh, ESPRIT nabídízí flexibilizu na údržbu ostrých hran rohů na různých rovinách.

4-osé synchronizované obrábění
Programujte rychle vaše dílce s extrémně složitými kuželovitými plochami nebo zcela nezávislými FreeForm tvary, nahoře a dole, s ESPRIT XY (dolními) a UV (horními) 4-osými konturovacími cykly. Vyberte nějaké dva trojrozměrné profily a 4-osá operace bude automaticky synchronizována. Vy následně můžete přidat libovolný počet synchronizačních čar a ESPRIT automaticky přidá příkazy a vytvoří operace pro bezobslužné obrábění. Získejte 4-osé programování pro každý geometrický tvar s jakýmkoliv počtem elementů: 3D, nerovinným či UV a XY profily.

Efektivní bezjádrové řezání
Manipulace s vyřezávanými jádry se stáva komplikovanějši se zmenšováním dílců. ESPRIT poskytuje speciální cyklus EDM bezjádrového kapsování pro erozivní obrábění, který odstrané veškerý materiál uvnitŕ kapsy bez vytvoŕení jádra. S pomocí bezjádrového řezání je starzovací díra vyvrtána do obrobku rozpoznána kompletně a ESPRIT obrábí pouze materiál s kontrolou ustřižení drátu a tím minimalizuje čas obrábění.

Certifikovaná řešení pro stroje
Databáze ESPRIT KnowledeBase založena pro stroje, poskytuje plný rozsah řezných technologií, automatizací a postprocesory certifikované výrobci stroju pro maximální výkon. Snadný přístup k jednotlivým unikátním technologiím všechh výrobců EDM strojů a metodologie specifické pro jednotlivé stroje.

Databáze ESPRIT KnowledeBase založena pro stroje, poskytuje plný rozsah řezných technologií, automatizací a postprocesory certifikované výrobci stroju pro maximální výkon. Snadný přístup k jednotlivým unikátním technologiím všechh výrobců EDM strojů a metodologie specifické pro jednotlivé stroje.

Makino
Specific to Makino, ESPRIT's machining database provides factory cutting data in inch or metric format, an option that includes the latest machines. Users also have the flexibility to modify existing databases, build their own cutting databases, and even output offset using "direct decimal" or "indirect register" options.

Mitsubishi
ESPRIT includes a technology database populated with Mitsubishi-specific factory recommendations for the E-pack power setting, feedrates, and offsets for a wide variety of cutting situations. Enter the machine model, workpiece material and thickness, and desired surface finish, and ESPRIT will automatically give you the factory-recommended technology and number of skim cuts required.

ONA
For ONA machines ESPRIT provides individual control over all generator parameters including off-time, voltage, and servo, maximizing efficiency in unique machining situations. Divide the cutting process into three zones — land, taper, and glue tab, and for each zone apply up to six cuts — one rough cut with up to five skim cuts.

Sodick
S ESPRIT získávají ESPRIT programátoři flexibilní obráběcí systém až s 10 definovatelnými řezy v jakékoliv kombinaci strategií předního či zpětného obrábění. Kompletní sada podmínek a řezných technologií může definovat každý řez, reliéf, hrubovací či dokončovací řez a zahrnuje také pokročilé funkce stroje, poháněnou Z-osu, ovládání nádrže či řízení drátu.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.