Získejte ESPRIT nyní!

SolidTurn®

Plné programování pro tradiční a víceosé soustružení
Tradiční soustružnická centra jsou obrovskou rychlostí nahrazována víceosými stroji s možností obrábět komplexní dílce s co nejmenším zásahem obsluhy. Ať už hledáte CAM systém pro automatizaci vašeho tradičního soustružení "od hrubování a zapichování k závitování a dokončování" pro rychlejší a přesnější výsledky nebo maximalizaci vašich investic do víceosých strojů, je pro vás ESPRIT tou správnou volbou.

Programování švýcarských dlouhotočů
Programujte vaše víceosá soustružnická centra švýcarských dlouhotočů s CAM ESPRIT a využijte jejich plný potenciál při obrábění. ESPRIT vychází vstříc speciálním požadavkům vašich švýcarských strojů a usnadňuje vytváření programů, které plně využívají schopnosti stroje a vyváří komplexní dráhy nástroje, simulaci, detekce kolizí a přesný G-kód. ESPRIT poskytuje programovací řešení pro švýcarské dlouhotoče od předních výrobců, včetně Citizen, Star či Tsugami.

Vícerevolverové a vícevřetenové produkční soustružení
Získejte plnou kontrolu nad vaším produkčním soustružením s ESPRIT synchronizací, dynamickou simulací a přesnou detekcí kolizí. Budete mít možnost pracovat současně na přední a/nebo zadní straně dílce s jedním, dvěma nebo více řeznými nástroji. Pokud používáte ESPRIT, odemikáte potenciál vašich produkčních soustružnických center, vaše časy cyklů jsou dramaticky redukovány a dílce jsou dokončovány v jednom nastavení. ESPRIT komplexní sada obráběcích cyklů zahrnuje všechny cykly pro manipulování s dílcem - posunutí tyče materiálu, přechycení dílce či využití lunety a koníku.

-

-

Tradiční soustružení
ESPRIT zjednodušuje a standardizuje vaše soustružení s minimální investicí vlastního času do vzdělávání. ESPRIT nabízí konturování profilu na čele a vnější či vnitřní soustružení a také univerzální obráběcí cykly pro velikou škálu obráběcích úkonů. ESPRIT hrubovací cykly mohou pracovat z odlitků, částečně obrobených dílců, nepravidelného tvaru, nebo tyčového materiálu a má možnosti pro kontrolu každého aspektu pohybu stroje. Při vrtání děr si můžete volit mezi ESPRIT předprogramovanými obráběcími cykly a nebo cykly, které podporuje váš stroj.

Pokročilé obráběcí cykly
ESPRIT vám poskytuje sedm zapichovacích cyklů s řadou nastavitelných pohybů nástroje, zahrnující jednoduchý zápich, zapichování skokem, cik cak zapichování a dokonce konturování se zapichovacím nástrojem. Pro obrábění závitů ESPRIT nabízí několik závitovacích nastavení, zahrnující jeden nebo více bodů, s přímými či kuželovitými závity a konstatním nebo variabilním vedením. ESPRIT automaticky vypočítává hloubku a počet řezů, s manuálním nastavením přejezdů.

Flexibilní nastavení nástrojů
ESPRIT zjednodušuje proces definice nástroje a dává vám plnou podporu nástroje, od standardních vyvrtávacích tyčí až po komplexní vlastní nástroje. Vyberte si nástroj z kompletní ANSI/ISO nástrojové knihovny s plátky a držáky nebo definujte vlastní nástroj v jakémkoliv CAD systému či CAM ESPRIT a importujte jej do ESPRIT knihovny nástrojů. ESPRIT definuje kompletní nástroje - plátek, držák a vřeteno - a zajišťuje tak vysoce přesné výsledky obrábění.

Synchronizace a optimalizace
Využijte časové studie a synchronizaci CNC programů, abyste snadno optimalizovalit G-kód a minimalizovali celkovou dobu cyklu s ESPRIT seznamem synchronizací. ESPRIT jasně představuje časovou osu obrábění v přehledném sloupcovém grafu organizovaného revolverem, vřetenem a hlavou. Synchronizujte a optimalizujte váš program pomocí Windows "drag and drop" techniky s rychlou úpravou obráběcích cyklů, včetně revolverů, vřeten, řezných nástrojů, všech jednotlivých parametrů obrábění a synchronizačními kódy.

Kompletní real-time simulace
Stroje spolehlivě obrobí vaše nejsložitější dílce díky ESPRIT komplexní, realistické a přesné simulaci. Zobrazte se celý svůj dílec na obrazovce, kompletní s hlavními pohyblivými částmi obráběcího stroje - vřeteny, revolvery, B hlavami či nástroji. ESPRIT simulace vás chrání před možnými kolizemi i během synchronizovaného simultánního obrábění či přechycení dílce hlavního vřetena na protivřeteno.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.