Získejte ESPRIT nyní!

Tool Kit

Výrobci, výrobci strojů a další softwaroví vývojáři používají ESPRIT sadu nástrojů pro pro fukčně bohaté CAD/CAM řešení, která splňují jejich individuální potřeby nebo specializované potřeby cílového trhu. Třetí strany si mohou vybrat, jak vystavit jakoukoliv úroveň funkčnosti ESPRIT ke koncovému uživateli nebo mohou jednoduše integrovat jejich vlastní doplněk do cAM ESPRIT. Výsledkem je silný, vysoce kvalitní a vlastní softwarové řešení.

ESPRIT sada nástrojů se skládá z ESPRIT Application Programming Interface (API) - založeného na Microsoft Component Object Model (COM) - a Microsoft Visual Basic for Applications. Esprit API poskytuje přístup třetích stran k široké škále CAD/CAM technologiím zabudovaným do ESPRIT, jak je popsáno v tomto dokumentu.

Flexibilní skladba ESPRIT komponent umožňuje třetím stranám využít jakoukoliv úroveň funkčnosti ESPRIT. ESPRIT komponenty mohou být dodány k doplnění stávajícího CAD/CAM řešení pracujícího v rámci svého aktuálního grafického uživatelského rozhraní (GUI). Nebo komponenty třetích stran mohou být přidány do ESPRIT a přístupné prostřednictvím ESPRIT'sGUI. Esprit GUI může být snadnoupraveno tak, aby splňovalo požadavky OEM.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.