Získejte ESPRIT nyní!

Swiss-Style Machining

ESPRIT pro švýcarské dlouhotoče je neuvěřitelně rychlý k programování. Získejte rychle důvěru v programování vašich švýcarských dlouhotočů s ESPRIT.

ESPRIT pro švýcarské dlouhotoče

Programujte rychle švýcarské dlouhotoče
Generování NC kódu je správné napoprvé
Přesná nabídka projektu pro váš stroj
Verifikace programů k minimalizování havárií
Rychlé generování seřizovacích listů a informací o programu

S ESPRIT můžete programovat, simulovat, vytvářet sežizovací listy či nabídky u jednoho systémového uživatelského prostředí.

Postprocesory

DP Technology nabízí postprocesory vytvořené s výrobci strojů, což má za následek přesný a efektivní G-kód a zredukování časů cyklů.

Plná simulace stroje

Otestujte si nový program v ESPRIT virtuálním stroji, zatímco váš reálný stroj obrábí dílce!

Synchronizace & optimalizace

Jednoduchá sychronizace a optimalizace obráběcích operací v jednom uživatelském prostředí.

Plně integrované
3-5 osé frézování

ESPRIT je jednoduchý pro vytvoření rychlého projektu, ale je nabitý silou zvládnout i ty nejkomplexnější projekty.

Rychlé nabízení

Během vteřiny ESPRIT převede váš soubor s programem do vlastně naformátovaného reportu časové studie a vy tak můžete přesně vystavit svou nabídku. Nebo jej můžete použít jako dokumentaci pro dílnu.

Pokročilá technologie

Používání pokročilé ProfitMilling technologie má za následek optimalizované využití úhlu záběru, zatížení třísky, boční řeznou sílu stejně jako zrychlení stroje.

Výrobou certifikovaná řešení

Přesný G-kód

ESPRIT poskytuje kvalitní G-kód programů pro soustružení na švýcarských dlouhotočích, který je vysoce optimalizovaný pro minimalizování časů cyklů, snižování zbytkového odpadu a opotřebení nástrojů při maximalizování kvality dílce. Vycházejte z kompletní definice řezných nástrojů a komplexních/flexibilních obráběcích cyklů, dráha nástroje je rychle vytvořena z pouhé 2D nebo 3D geometrie, solidů nebo ploch modelu, aby vyhovovala požadavkům pro komplexní CNC stroje švýcarského stylu.

Virtuální hlídání chyb

Vestavěná simulace a postprocesing uzavírají kompletní sadu nástrojů pro programování každého dílce na švýcarském dlouhotoči. Zobrazte si váš dílec jak se bude obrábět na soustruhu, vše v jednom okně a jednom uživatelském prostředí!

 

Přesná nabídka nové práce

Během vteřiny ESPRIT převede váš soubor s programem do vlastně naformátovaného reportu časové studie a vy tak můžete přesně vystavit svou nabídku. Můžete také předložit tyto vizuální a snadno čitelné informace jako osobní report zákazníkovi.
– Informace o dílci
– Informace o společnosti s logem
– Podrobnosti operací
– Podrobnosti nástrojů
– Typ stroje

Švýcarské dlouhotoče a jeho funkce

Synchronizované frézování
Strojní dílny musí neustále vyvažovat potřebu kvality s potřebou snížovat časy cyklů. Jedním řešením tohoto problému je stroj vybaven dvěma protilehlými revolvery. Tyto stroje umožňují synchronizované frézování, kde dva nástroje obrábí současně na obou stranách obrobku.

Tvrdá synchronizace
ESPRIT usnadňuje synchronizaci soustružnických operací a výměn nástrojů v Manažeru operací. Drag-and-drop technologie může být použita pro rychlé vytvoření synchronizace před nebo za operací, nebo před nebo po výměně nástroje.

Jemná synchronizace Synchronizace napříč několika kanálů z bloku kódu do bloku kódu.

ESPRIT CAM SYSTEM FOR Citizen-Cincom
 

Snížení prostojů stroje

ESPRIT virtuální programování a plná simulace/verifikace stroje napodobuje kinematiku stroje. Díky tomu můžete přesně vidět, jak bude vypadat dílec na přesném modelu stroje a detekovat tak chyby na dílci nebo kolize, které by mohly nastat. Funkce plné simulace stroje vám umožňuje simulovat obrábění dílce ve virtuálním reálném prostředí na vašem počítači, než vše odešlete na dílnu.

 • Podpora B-osy
 • Podpora 3D frézování pro soustruhy švýcarského typu
 • Synchronizované soustružení pro švýcarské dlouhotoče nebo standardní soustružení
 • "Přechycení," "super-imposing" a podpora operace protivřetena
 • Verifikujte programy s důvěrou

  ESPRIT virtuální programování a plná simulace/verifikace stroje vám umožňuje programovat všechny frézovací/soustružnické operace a verifikovat je předtím, než je odešlete do stroje. Díky tomu se identifikují problémy, které mohou nastat a které mohou stát mnoho peněz. Zobrazte si váš dílec, jak by se obráběl na soustruhu, vše v jednom okně s jedním uživatelským rozhraním!

  ESPRIT pro Citizen Cincom

  ESPRIT byl oficiálně doporučen společností Citizen Japan. Mr. Nakamura, prezident Cincom Company, Citizen Machinery Miyano a Paul Ricard, prezident DP Technology.

  Citizen Cincom a DP Technology navázali spolupráci, aby bylo možné získat lepší hodnotu výroby a vyšší využití obrábění. Výsledkem je CAM řešení která zefektivňuje provoz na dílně a zjednodušuje proces programování. Jedná se o pokračující partnerství, které i nadále vyvíjí postprocesory a obráběcí konfigurace v ESPRIT k podpoře všech strojů Citizen Cincom.

 • Citizen Cincom specifická technologická stránka pro jednoduché programování
 • Postprocesory pro všechny stroje Citizen Cincom
 • Certifikováno od Citizen Japan a Citizen Chicago, USA
 • Naši inženýři mají rozsáhlé znalosti o strojích Citizen Cincom
 • ESPRIT CAM SYSTEM FOR Citizen-Cincom

  Zákaznický úspěch

  FMI-Hansa Medical Products of Madison, Alabama, poskytuje inovativní řešení pro nejnáročnější lékařské výrobní výzvy.

  "Dlouhou dobu jsme psali psali programy ručně, ale složitost dílců začala narůstat společně se společností a proto jsme potřebovali něco k programování víceúčelových strojů a tím byl ESPRIT," říká David Greem, programátor a inženýr výroby ve společnosti FMI-Hansa. " Nyní máme software, jenž generuje komplexní dráhy nástroje a který využívá existující geometrii nebo plochy ke správnému výstupnímu kódu a proto nemusíme nic manuálně vypočítávat."

  We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
  If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.