Získejte ESPRIT nyní!

ProfitTurning™ je produktivní a bezpečná hrubovací strategie pro soustružnická centra. Tato nové technologie je založena na kontrole styku nástroje s materiálem. ProfitTurning™ pomáhá eliminovat nepříznivý efekt standardních soustružnických strategií.

Výhody ProfitTurning™

Trojnásobná životnost nástroje

Ideální pro obrábění tvrdých materiálů a super-slitin s tenkými stěnami

Zkrácení doby cyklu o 25%

Redukuje vibrace a nevhodné obráběcí síly

Snižuje cenu dílce o 60%

Vyšší rychlost posuvu bočního obrábění

Téměř konstantní velikost třísky

Změna směru obrábění s plynulými přechody

Výhody ProfitTurning™ strategie oproti tradičním metodám soustružení

Inovativní soustružnická hrubovací strategie ProfitTurning pomáhá eliminovat nepříznivé vlastnosti tradičních soustružnických strategií při hrubování a zapichování. ProfitTurning™ umožňuje zefektivnit řezy s konzistentním zatížením třísky a řezných sil, čímž se snižuje opotřebení nástroje a doba cyklu. toho je dosaženo pomocí nového logaritmu výpočtu dráhy nástroje na základě strategie, která umožňuje konzistentní řezné síly a dosahuje nejvyšší úrovně produktivity.

Tradiční soustružnické metody

1- Velké opásání nástroje 2- Prudká změna směru strategie

ProfitTurning™

1- Plynulé dráhy ProfitTurning™ 2- Trochoidní oblast 3- Nájezd do změny směru 4- Plynulá změna směru dráhy 5- Trochoidní dráhy jsou vždy napojeny plynule 6- Doobrobení rohu

Zatěžkávací test!

Srovnávací test kdy ESPRIT ProfitTurning™ byl postaven proti konvenční strategii ve spolupráci s partnery mezi výrobci strojů úspěšně ukázal na zkrácení doby cyklu pomocí ProfitTurning™ v porovnání s konvenční strategií.

Bílá kniha ProfitTurning™

Přečtěte si bílou knihu ProfitTurning™, kde získáte podrobné informace o výhodách této strategie pro výrobu a dozvíte se také proč je ProfitTurning™ účinnější než tradiční metody soustružení.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.