Získejte ESPRIT nyní!

Nová patentovaná startegie ProfitMilling pro 2, 3, 4 a 5-osé hrubovací cykly dovoluje zákazníkovi odebrat více materiálu za kratśí čas. Strategie ProfitMilling optimalizuje úhel opásání, tvorbu třísky, boční zatížení nástroje a akceleraci stroje pro získání perfektního výsledku.

Zjistit více

ProfitMilling® Benefits

75% redukce času cyklu v porovnání s tradičním soustředným kapsováním.

500% nárust životnosti nástroje v porovnání s tradičním soustředným kapsováním.

Snížení času programování

Snížení energetické náročnosti díky snížení času obrábění.

Zvýšení produktivity, a to i s lehkými a středně tuhými stroji.

Dostupnost pro 2 ½ ,3, 4, a 5-osé hrubovací cykly.

Výhody ProfitMillingu proti tradičním technologiím

Využitím moderní technologie ProfitMilling, která kombinuje úhel záběru, zatížení třísky, boční přísun nástroje a akceleraci stroje, získáte optimální výsledky.

Omezení tradičního kapsování

Multiple Incremental Depths
1- Sharp corners 2- Full-width slotting 3- High engagement angles 4- Constant centerline feedrate

Výhody ProfitMillingu

Full Depth Cutting
1- Smooth toolpath 2- Trochoidal slotting strategy 3- Corner "picking" 4- Optimized feedrate

Take an in-depth look at the advantages of ProfitMilling® Stáhnout PDF

Bílá kniha ProfitMilling

Přečtěte si naši bílou knihu o ProfitMilling a zjistěte více detailů o nových technologických výhodách pro obrábění a zjistěte proč je ProfitMilling efektivnější než tradiční kapsování.

Často kladené otázky

Jaké jsou výhody pro výrobu?

Výrobní společnosti jsou v neustálem souboji s konkurencí a neustále hledají nové způsoby, jak vyrobit kvalitní výrobky v kratším čase a redukovat tak cenu. 

Výhody cyklu ProfitMilling jsou redukce strojního času, prodloužení životnosti nástroje, snížení programovcího času, snížení energetické nárčnosti a významné zvýšení produktivity - a to i s lehkými a středně tuhými stroji. Výsledky testů ukázaly, že profitMilling typicky sníží čas cyklu o 75% v porovnání s tradiční soustřednou thrubovací technologií.

Jak ProfitMilling funguje?

ProfitMilling je vysokorychlostní hrubovací cyklus, který dovoluje použít hlubší řez nástroje a zvýšení řezné rychlosti. Ke kontrole se nepoužívá pouze jeden parametr, profitMilling monitoruje několik zásadních řezných a strojních parametrů. 

ProfitMilling monitoruje zatížení třísky a boční tlak nástroje pro výpočet dráhy nástroje současně s udržením úhlu opásání a odběru materiálu v určitém rozsahu. 

ProfitMilling také obsahuje dynamickou změnu posuvu nástroje pro získání nejoptimálnější dráhy nástroje při použití konkrétního stroje.

Jak v programu použít ProfitMilling?

Dvou nebo trojnásobné hodnoty doporučených posuvů, otáček v mm/zub. Přizpůsobeno podle opotřebení nástroje a potřebného výkonu.

Pro ocel, titan a jiné tvrdé materiály použijte radiální opásání 27-37%. Pro měké materiály použijte opásání pod 90%. Většina dílců může být obráběna hloubkou řezu odpovídající dvěma průměrům nástroje.

Pokud je to možné, použíjte vícezubé nástroje. Chlazení se obecně nedoporučuje. Její použití by způsobilo teplotní šok na řezné hraně. Dráha ProfitMilling odvádí většinu vznikajícího tepla z nástroje a metariálu do třísky. Vysokotlaké chlazení vzduchem může být napomocné k odstranění třísek.

Zkontorlujte nastavení vašeho stroje. Nastavení “look-ahead” nebo kotrola rohů může nepříznivě ovlivnit celý cyklus. Ujistěte se, že požadované posuvy jsou dosažitelné.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.