Získejte ESPRIT nyní!

Programujte jakýkoliv stroj
Vysoce výkonný systém ESPRIT umožňuje výkonné programování jakéhokoliv CNC stroje. Záběr CAM ESPRIT zahrnuje plné spektrum funkcionality včetně programování 2-5 osých frézovacích center, 2-22 osých soustružnických center, 2-5 osých drátořezných strojů, multifunkční soustružnciká centra a stroje s B-osou. Zefektivněte své operace se silným a flexibilním systémem CAM ESPRIT, který je ceněn CNC programátory na celém světě pro rozsáhlou sadu obráběcích cyklů, přesnou kontrolu nástroje a pro možnost kompletně zajistit provoz jejich dílny.

Vyrábějte jakýkoliv tvar
Bezešvá komunikace mezi CAD a CAM softwarem ESPRIT přímo importuje jakýkoliv nativní model součásti z jakéhokoliv zdroje zcela neporušený bez potřeby programátora upravovat nebo znovu vytvářet geometrie. ESPRIT přímo obrábí z jakékoliv kombinace geometrií - solidů, ploch, drátového modelu nebo STL - tím Vám zaručuje maximálni flexibilitu. Začít se 100% a přesnou geometrí eliminuje téměř všechny obtíže při programování složitých součástí a dramaticky redukuje čas programování.

Univerzální postprocesing
Univerzální postprocesing v CAM ESPRIT vytváří bez námahy vysoce kvalitní G-kód, který potřebujete, abyste plně využili své investice do obráběcích strojů. S CAM ESPRIT získáte osvědčené - pro Vás připravené - postprocesory a kompletní knihovnu předdefinovaných postprocesorů. Certifikované postprocesory jsou navíc dostupné pro mnoho předních výrobců strojů. Otevřená architektura CAM ESPRIT dovoluje jednoduše upravit postprocesor podle Vašich představ a potřeb dílny. Bezchybný G-kód znamená, že budete trávit více času obráběním, které vám poskytne maximální využití stroje a optimální kvalitu výrobků za nejnižší možnou cenu.

Dynamická solid simulace a verifikace
Rychlá, přesná a spolehlivá dynamická simulace a verifikace ESPRIT eliminuje potřebu drahých zkušebných běhů na NC stroji (DryRun). Získejte úplnou důvěru ve své obrábění porovnáním vyrobeného dílce s požadovaným výsledkem. Vysoce výkonná real-time simulace s komplexní detekcí kolizí zajistí, aby i nejsložitější výrobky byly vyrobeny správně ihned a napoprvé. ESPRIT Vám dává vyčerpávající verifikaci programu simulovanou s kompletním prostředím stroje: stroj, upínky, svěráky, polotovar a obrobek. Minimalizujte prostoje a maximalizujte efektivitu výroby. Snižte náklady obrábění a zároveň získejte úplnou důvěru ve své obrábění pomocí CAM ESPRIT.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.