Získejte ESPRIT nyní!

SolidMillTurn®

Účinnost multifunkčnosti
Multifunkční obráběcí stroje s frézováním, soustružením a vrtáním jsou stále populárnější v kovovýrobě. Tyto sofistikované stroje dovolují výrobcům zvýšit plynulost frézování a soustružení na všech stranách obrobku při jednom seřízení stroje. Soustružnicko-frézařská centra představují obrovský potenciál pro ziskovost, ale jsou komplikovaná pro manuální programování díky své komplexnosti. Správný CAM systém je klíčovým faktorem pro úspěch ve frézařsko-soustružnických výzvách. Je to kritická volba, která určuje maximální produktivitu investice do stroje.

Předchystané softwarové řešení
ESPRIT přináší příjemné řešení přístupu k problémům vznikajících při programování komplexních multifunkčních strojů. CAM ESPRIT je dodáván jako balení vše v jednom, tedy software, postprocesor a definice stroje. Představte si programování vašeho komplexního multifunkčího stroje s kompletním, předem nakonfigurovaným řešením - vyvinutým ve spolupráci s výrobci strojů a testovaný na úrovni výroby. Síla CAM ESPRIT ve soustružnicko-frézařských operacích je výsledkem spolupráce s výrobci strojů a zaměření vývoje DP Technology na tento specifický obor strojů. Věřte, že CAM ESPRIT odemnkne potenciál Vašich multifunkčních strojů na maximum.

-

Komplexní multifunkční obrábění
ESPRIT poskytuje integrované programovací prostředí speciálně navržené pro multifunkční CNC stroje. ESPRIT podporuje jakoukoliv kombinaci nezávislých, synchronizovaných, soustružnických a frézařských center a jakoukoliv kombinaci os A, B,C, X, Y a Z. Pět úrovní funkčnosti pro 2-5osé obrábéní plně podporuje Vaše soustružnicko-frézařská centra, včetně 3D frézování v plynulých 3 nebo 5 osách.

Flexibilní programování B-osy
Využijte sílu a flexibilitu frézařsko-soustružnických center s B osou pro 5-osé plynulé a 5-osé polohované frézování - jak na přední, tak zadní straně výrobku. 5-osé obrábění ESPRIT Vám umožní jednoduše programovat multiosé pohyby stroje potřebné pro obrábění složitých prvků a složených úhlů lékařských komponent, komplexních ventilů, držáků nástrojů, ropných vrtacích soustav a podobně. ESPRIT poskytuje rozšířenou 5-osou kontrolu obráběcích cyklů, včetně čelního frézování, vyvrtávání, zapichování, závitování, konturování, kapsování, vrtání a 3D dokončování.

Funkce soustružení, frézování a vrtání
Odkryjte všechny funkce vašeho víceúčelového stroje s ESPRIT soustružnicko-frézovacími možnostmi C a Y os, kombinováním soustružnických, frézovacích a vrtacích operací v jedno, G-kódu. ESPRIT funkce pěti úrovní obrábění pomocí C a Y os poskytuje podporu pro celou řadu víceúčelových strojů. Vyberte si z frézovacího konturování a profilu řezu, kapsování nebo různých vrtací cyklů. Použijde 2,5D frézovací operace na vašem soustruhu použitím Z, X a C nebo Z, X a Y os. Drážkování a vrtání je jednoduché, pokud použijete "nabalené" kapsování, vrtání a konturování okolo rotačního pohybu C osy. Pro excentrické frézování nebo frézování v Y ose ESPRIT nabízí nastavení pro frézovací cykly zahrnující plošné frézování, kapsování, konturování, zbytkové obrábění, vrtání atd. Použitím těchto cyklů na C, Y a B osách obrobíte všechny prvky dílce i pod úhlem na čele a vnitřním a vnějším průměru.

Plná synchronizace a verifikace
Optimalizujte, sychronizujte a verifikujte vaše vícekanálové obrábění s kompletně integrovanou ESPRIT simulací. ESPRIT velice snadno simuluje všechny kombinace soustružnicko-frézařských center (2 - 5 osých) a soustružnických cyklů s podporou několika vřeten a několika revolverů - až do 22 os - na jednom monitoru. ESPRIT také zobrazuje nakombinovaný seznam všech vašich frézovacích a soustružnických operací a časů jednotlivých cyklů. Budete si moci realisticky ověřit, jak je dílec obrobený, eliminujete případné kolize stroje a pomocí přesouvání, kopírování, upravování a synchronizování operací minimalizujete své cyklů.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.