Získejte ESPRIT nyní!

SolidMill®

Silné programování pro všechny frézovací stroje
ESPRIT je jednoduše použitelný pro rychlou práci a díky své výkonnosti dokáže zvládnout nejsložitější výrobní frézovací práce. Ať už se jedná o programování 2,5 os nebo 5-osé obrábění, ESPRIT Vám nabízí silné programování, které potřebujete a zároveň jednoduchost, kterou hledáte.

Produkční obrábění s 5-osými stroji
ESPRIT SolidMill Produkční přidává možnost 5-osého obrábění do ESPRIT frézovacích cyklů. Programátoři mohou používat několik upínacích ofsetů s místním nebo globálním pracovním souřadným systémem pro obrábění naždé plochy dílce, s využitím každého ESPRIT obráběcího cyklu. ESPRIT 5-osého indexování podporuje všechny kombinace rotačních stolů a výklopných hlav k orientaci dílce, když stroje s 2,5 a 3- osými operacemi používají jeden nebo více ESPRIT cyklů.

ProfitMilling
Přečtěte si více o vysokorychlostním obrábění zde.

-

Rotační frézování na obvodu
ESPRIT rotační frézování se provádí přímo z 3D prvků solid modelů nebo z plochých 2D prvků. ESPRIT snadno naprogramuje rotační konturování, kapsování a vrtání využitím simultánní 4osy. ESPRIT převede jeden ze standardních 3-osých pohybů (X, Y nebo Z) na rotační pohybu v C ose, nabalí profil kolem rotační osya použije volitelnou Y osy pro zajištění rovné stěny.

Konturování
CNC programátoři hledají ESPRIT konturovací obráběcí cykly pro jejich ideální konturování, hrubování, drážkování, předdokončování a přímé dokončování nebo obrábění zkosených stěn s konstantní nebo variabilní hloubkou řezu. Jednoduše nastavíte parametry obrábění a ESPRIT bude číst vlastnosti prvků potřebné k vytvoření dráhy nástroje pro obrábění každé geometrie. Pro komplexnější kontrolu nástroje bude ESPRIT řídit jednotlivé pohyby nástroje a zároveň vám poskytuje kontrolu nad jednotlivými parametry obrábění v libovolném okamžiku během řezu.

Hrubování a kapsování
ESPRIT kapsovací cykly poskytují plnou kontrolu nástroje a širokou automatizaci pro hrubování a dokončování kapes. ESPRIT může dramaticky zjednodušit programování, ať už se jedná o obráběních jednoduchých čtverců nebo komplexních kapes s nepravidelnými hranicemi, víceúrovňovými ostrovy či podkapsami. Díky široké škále obrábění kapes a dokončovacích vzorů ESPRIT poskytuje prakticky neomezené možnosti pro potřeby frézování kapes.

Zbytkové obrábění
ESPRIT inteligentní zbytkové obrábění automaticky rozpozná obráběcí operaci a řezné nástroje přiřazené k prvku dílce, porovná již obrobený obrobek s originálním dílcem a automaticky provede kapsování a dokončování v neobrobených oblastech se zbývajícím materiálem. ESPRIT programátoři používají cyklus zbytkového obrábění ke snadnému hrubování a předdokončování s optimálními možnostmi řezných nástrojů.

Vrtání a tvorba děr
Pro vrtání a dělání děr si můžete vybrat mezi ESPRIT obráběcími cykly nebo strojními cykly nebo kombinací obou variant. Obrábějte komplecní díry, které vyžadují více cyklů a nástrojů v jednom kroku s ESPRIT. Použitím Manažeru technologií můžete v jednom kroku vrtat s úkosem, vrtat závit, vrtat zahloubení nebo vystružovat řadu děr. ESPRIT obráběcí cykly frézovaných závitů vám dává možnost obrábět vnitřní nebo vnější a pravé nebo levé závity a ESPRIT spirálové cykly jsou pak ideální pro frézované díry. ESPRIT automaticky generuje optimalizovanou dráhu nástroje a minimalizuje čas cyklu.

Vlastní obráběcí cykly
ESPRIT vlastní obráběcí cykly vám dávají možnost kompletního ovládání pohybů řezných nástrojů. S CAM ESPRIT můžete nastavit parametry obrábění v rámci obráběcího cyklu ve kterémkoliv okamžiku v průběhu řezu. Vlastní cyklus vám také dává možnost vkládání příkazů, řádků G-kódu a speciální pohyby řezného nástroje na libovolném místě v CNC programu. ESPRIT vám dává možnost pozastavit operaci řezání a vyjet řezným nástrojem mimo dílec, kontrolovat nástroje s funkcí parkování a graficky upravovat dráhu nástroje v Editoru dráhy nástroje.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.