Získejte ESPRIT nyní!

Dokonalé řešení pro 5-osé stroje

ESPRIT vychází vstříc jakémukoliv průmyslovému požadavku 5-osých strojů a zvyšuje efektivitu při dosažení optimální kvality výsledného výrobku. S realistickou virtuální simulací kompletního prostředí stroje a intuitivním prostředím, využije ESPRIT plný potenciál vašich 5-osých strojů!

Pro 5-ti osé stroje Benefity

Jednoduché 5-osé programování pro jakýkoliv stroj

Prvotřídní kvalita vyrobených dílců

Obrábění pro jakýkoliv průmysl

Kompatibilní se všemi 5-osými stroji

Vynikající přesné obrábění

Přesná, komplexní simulace obrobku ve virtuálním prostředí stroje

Plynulá kinematika CNC stroje

Certifikované postprocesory pro optimální CNC kód

Několikanásobná řešení pro 5 os a speciální aplikace

Pro 5-ti osé stroje Cykly

Kompozitní frézování

Víceosé frézování na vlastní kombinaci vzorů a os nástroje.

Spirála

Hrubování a dokončování

Strojní turbíny v jednom nastavení.

Hrubování kanálů

Odebírání materiálu v kanálech uzavřených mezi dvě stěny.

Turbíny

Hrubování a dokončování

Hrubování a dokončování kanálů mezi lopatkami turbíny.

5-osé hrubování

ProfitMilling

Hrubování po Z úrovních na obvodu.

Dutina

Hrubování a dokončování

Hrubování a dokončování dutin.

Konturování

Obrábění kolem profilů definovaných řetězem, křivkou nebo geometrickým tvarem.

Třískové frézování

Obrábění pláštěm nástroje po řídící ploše.

Dokončení po Z úrovních

Dokončení stěn, které se protínají se zakřiveným dnem.

Řešení pro všechny stroje

Kompletní simulace stroje v CAM ESPRIT obsahuje možnost importovat jakýkoliv CAD soubor, poskytuje realistickou simulaci a dodává přesný G-kód. Obsahuje také ESPRIT certifikované postprocesory pro téměř každý stroj. ESPRIT navíc poskytuje profesionální zákaznickou podporu, knihovnu postprocesorů, makra a doplňky, technické zpravodajství a diskuzní fórum.

Pro 5-ti osé stroje Zkušenosti zákazníků


Motorsport

Letecký průmysl

Zdravotnictví

Další
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.