Získejte ESPRIT nyní!

CAD partneři

ESPRIT’s funkčnost výměny dat bude načítat data z většiny nativních formátů zahrnující Autodesk, Catii, SolidWorks, Solid Edge, ACIS, Pro/ENGINEER a Unigraphics. DP Technology je formálním partnerem s následujícími třemi CAD společnostmi.

“Autodesk Inventor certifikované aplikace ” ESPRIT splnil standardy pro odolnost, kvalitu a nejvyšší úroveň součinnost s aplikací Autodesk Inventor. Série Autodesk Inventor zahrnuje návrh a dokumentaci 3D dílů a sestav, AutoCAD ® Mechanika pro produktivní 2D kreslení a Autodesk Vault pomáhá synchronizovat úsilí navrhování napříč různými týmy. Software, jako je ESPRIT, který nese Autodesk Inventor logo certifikace, prokázal nejvyšší úroveň kompatibility s aplikací Autodesk Inventor ®. Produkty vyvinuté v programu Autodesk Inventor certifikované aplikace dodržují pokyny Autodesk a poskytují nejlepší kombinaci produktů pro vaše podnikání.

Autodesk,Inc.
Kalifornie, USA

Více

The ESPRIT Onshape Connect Add-in provides users with immediate access to their Onshape account and documents directly inside ESPRIT. The Onshape add-in gives users a more direct line between Onshape and ESPRIT, making it simple to access files and import them seamlessly. Take full advantage of the new full-cloud 3D CAD system Onshape by downloading the ESPRIT Onshape Connect Add-in.

Onshape
Massachusetts, USA

Stáhnout doplňek Více

Solid Edge Voyager členové s certifikovanými vybranými produkty nabízejí nejvyšší úroveň integrace. Tyto aplikace jsou asociativní s daty Solid Edge, což přináší maximalizovanou produktivitu v průběhu celého navrhování a výrobního procesu. Při výběru aplikace doplňků, byste měli vždy jako první zvážit certifikované vybrané produkty.

Jako certifikovaný vybraný produkt, ESPRIT solid simulace a verifikace spouští části programů na počítači za účelem ověření správnosti před vlastním obráběním. Zobrazte váš návrh na obrazovce v rámci celého obráběcího prostředí, včetně příslušenství, upínání a polotovaru. Vše je přehledně vyneseno v dynamických 3D solid obrazech. ESPRIT pak přesně simuluje každý pohyb stroje a zajišťuje tak přesný G-kód.

Solid Edge
Alabama, USA

Více

SolidWorks program certifikovaných CAM produktů byl vyvinut SolidWorks k pomoci koncovým uživatelům snadno identifikovat nejlepší CNC softwarové produkty ve své třídě, které dobře pracují s geometrií SolidWorks.

Jako certifikované CAM řešení pro SolidWorks, ESPRIT zajišťuje plynulé přechody mezi jednotlivými konstrukčními prvky SolidWorks k programování prvků v ESPRIT. ESPRIT uživatelé mohou importovat svůj dílec pouhým stisknutím tlačítka. To znamená přímou výměnu navrhovaných modelů ze SolidWorks do ESPRIT, eliminující překlad. V ESPRIT se všechno obrábění provádí přímo na solid modelu tak, jak byl navržen a je tak zajištěná integrita finálního dílce. ESPRIT adaptivní napojení na SolidWorks znamená, že veškeré změny v modelu SolidWorks se odrážejí v ESPRIT a programu G-kódu.

SolidWorks Corporation
Massachusetts, USA

Více

SpaceClaim vytvořil plugin pro ESPRIT, který umožňuje přenos geometrie mezi těmito dvěma produkty. Přenášením modelů z ESPRIT do SpaceClaim mohou uživatelé snadno vytvářet přípravky a upnutíči opravovat geometrii před obráběním. Kliknutím na tlačítko přenosu vytvoříte bezproblémovou integraci mezi těmito dvěma produkty.

SpaceClaim je předním poskytovatelem 3D přímého modelového řešení, které velice rychle řeší problémy geometrie a které umožňuje technologům pracovat ve 3D, aniž by museli být CAD experty. SpaceClaim Engineer obsahuje nástroje, které připravují a opravují geometrii a modely pro výrobní procesy.

SpaceClaim Corporation
Massachusetts, USA

Zobrazit video     Stáhnout doplňek Více

CAD řešení

ESPRIT’s funkčnost výměny dat bude načítat nativní data souborů z Cadie, Pro/ENGINEERU a Unigraphics. PD Technology poskytuje toto volitelné načítání zahrnující bezešvou integraci modelů dílců a nekrade tak uživatelům jejich drahocený čas.

ESPRIT umožňuje uživatelům obrábět CATIA modely dílců přímo z původního modelu, což eliminuje typické geometrické problémy tolerance a nepřesnosti, které vyplývají z údajů překladu. S ESPRIT se CNC programování a generování dráhy nástroje provádí na původním modelu dílce, čímž se maximalizuje účinnost procesu programování a přesnost výsledného NC programu a hotového dílce. ESPRIT podporuje CNC programování ze všech CATIA solidů, ploch nebo drátových modelů dílce, včetně podpory pro CATIA V4 a V5.

Dassault Systèmes
Suresnes Cedex - FRANCIE

Více

Pro/ENGINEER je špičkové řešení 3D vývoje produktu z PTC, které umožňuje návrhářům a konstruktérům ve více než 33.000 společností přinášet vynikající výrobky trh mnohem rychleji. Zahrnujíc celý proces vývoje výrobku, od kreativního konceptu přes podrobnou definici výrobku, Pro/ENGINEER přináší měřitelnou hodnotu pro výrobní podniky všech velikostí a ve všech odvětvích. ESPRIT hladce spolupracuje se systémem Pro/ENGINEER a umožňuje tak uživatelům importovat soubory přímo z jednoho programu do druhého, bez časově náročné remodelace a přeprogramovávání dílce.

Parametric Technology Corporation
Massachusetts, USA

Siemens PLM Software NX je vývojový systém digitálních produktů příští generace, který pomáhá společnostem přeměnit životní cyklus výrobku. S nejširší sadou v tomto odvětví integrovaných aplikací NX dotkne celé řady vývojových procesů v navrhování produktů, jejich konstrukce a výroby.

Vyrovnávání snižování nákladů a zvyšování kvality se zvýšenou ziskovostí, NX poskytuje jednotné výrobní osvědčené aplikace a proces automatizace nástrojů integrováných do jediné správy. ESPRIT uživatelé pak mohou vzít tyto geometrie a stroj, jak byl navržen.

Siemens PLM Software
Texas, USA

Více
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic, and personalize content. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking here.
If you continue to use this site, you consent to our use of cookies.